Global Haberleşme ® - TOPLU Mesaj atabilirsiniz.

STH Lisansı nasıl alınır?

STH lisansı BTK ya müracaat edilerek alınabilir.

Öncelikle LTD veya A.Ş. Firma kurmanız gerekmektedir, bu firma sahip veya sahiplerinin suçtan dolayı hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Bu firmanın ana konusu aşağıdaki şekilde olması mecburidir ve başka işlerle bu şirket uğraşamayacaktır.

Firmanızın kuruluş sermayesi 1.000.000 TL olması gerekmektedir.

Bu sermaye ve aşağıdaki amaç konu şeklinde kurulan şirket ile artık müracaat edebilirsiniz.

Öncelikle BTK nın resmi internet sitesinde bulunan formları dolduracaksınız, göçebe numaralardan boş olanları tespit etmek için yine BTK nin web sitesini kullanınız. Formları doldurup şirketle alakalı belgeleri de ekledikten sonra, numara için yıllık bedeli bankaya yatırıp imzalı dekontunu da ekleyerek BTK yetkilendirme dairesine başvurabilirsiniz.

İnceleme sonrasında aksi bir durum yok ise başvurunuz kabul edilecektir.

Size 2 ay süre verilecek ve TİB den yazı gelecektir. Bu yazıda belirtilen Sunucu ve Firewall ı satın alıp bulunduğunuz locasyondan NN GSHDSL hattı Ankara TİB binasına çektireceksiniz.

Veritabanınızdan bu sunucuya Abone kayıtları ve bu kayıtlarla ilişkilendirilmiş rapor yani CDR lar maximum 6 saat içerisinde aktarılmak zorunluluğundadır.

Her üç ayda bir geçen üç ay için abone sayılarını şirket ciroları ve çalışan sayıları gibi belli bilgileri BTK ya hem email hem yazılı olarak göndermek zorundasınız.

Yıllık yaptığınız satışlardan da ayrıca belli yüzdelerde pay vermek durumundasınız.

Maliyeden ÖİV kaydı açtırmanız da gerekmektedir. Kestiğiniz faturalarda SMS için %18 KDV ve %15 ÖİV yer alacaktır. ÖİV beyannamesi ayrı olarak verilmektedir.

Bu işlemlerde hata yaparsanız bir miktar para ve zamanınız boşa gidecektir.

Danışmanlık almak isterseniz Global Haberleşme A.Ş. bu konuda ücreti mukabili işlemlerinizi başlatıp sonuçlandırmaktadır.

SMS işi ile iştigal edecekseniz de SMSC yazılımı sağlamakta , donanım ayarlayarak serverlerinizi kurmaktadır. İsterseniz support ücreti karşılığında sürekli destek vermektedir.

Bu lisansı aldığınızda İster 3 GSM şirketi ile teminat mektupları ve özel devreler ile bağlantı kurarsınız isterseniz de bağlantısı olan firmalardan sonlandırma ücreti ile çok daha az para harcayarak alternatif operatör olarak hizmet verebilirsiniz.

Üç Gsm şirketine bağlanmak için NN Metro, E1 hattı kullanmanız gerekmektedir aylık ücretleri için Türk Telekom sitesini inceleyebilirsiniz. Diğer operatörlerden de bu devreleri kiralama şansınız bulunmaktadır.

SS7 ile bağlanacağınız operatör için ayrıca SMSC dışında yazılım kiralamanız gerekmektedir. Maliyeti oldukça yüklüdür. Kendiniz herhangi bir yazılım işi yapan yere yazdıramazsınız. Bu yazılımı yapan 2 ülkeden destek almanız gerekmektedir. Bir ülkede SS7 makinanın içinde gelirken, diğer bir ülke sizden özelliklerini belirttiği sunucuyu almanızı ister ve uzak bağlantı ile kurulumunu yapar bu firmaya belli periyodlar ile ödeme yaparsınız. Bir adet E1 hattının kapasitesi ile ölçülü olarak SMS yollayabilirsiniz. Bunda da TPS ile ölçüm yapılmaktadır. Örneğin 500 TPS satın alırsanız bölü 3 yaparak 166 adet SMS i saniyede yollayabilme imkanına sahip olursunuz. Tabi bunun için gerekli olan özel modemler ve E1 kartıda almanız mecburidir.

3 Gsm ye bağlanarak bu işi yapacağım diyen bir firmanın 1 er adet bağlantı ve işe başlaması için gerekli yatırım miktarı 675.000 TL olacaktır. Bir firmadan alt yapı desteği alarak yapmak isterseniz de merdivenaltı firma olarak basit yazılımlar kullanmayacaksanız 100.000 TL gibi bir miktarla bu işe başlayabilirsiniz.

Bayilikler de verebilecek potansiyelde olduğunuzda sizin satış fiyatlarınızdan bayileriniz müşteri bularak pazarlama yaparlar, faturayı siz kesersiniz ve bayilerinize hak ediş primi ödersiniz. Çünkü bayilerinizin ÖİV kesme yetkisi yoktur. Onlar direk tüketiciye SMS satışı yapamazlar. Sizin nam ve hesabınıza ancak bu işi yapma hakkına sahip olurlar.

Dr. Cenk Kurt

ÖRNEK ANASÖZLEŞME

“ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

Şirket amaç ve konusu, meri mevzuata riayet etmek ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmektir.

Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için;

  1. Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, , Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, Sabit Telefon hizmeti, Kablolu Yayın Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti, Rehberlik Hizmeti, Sanal Mobil Şebeke Hizmeti, Hava Taşıtlarında GSM-1800 Mobil Telefon Hizmeti ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirme yapılacak diğer elektronik haberleşme hizmetlerini sunabilir.
  2. Ana amaç ve konusu olan elektronik haberleşme hizmetini vermek ve/veya altyapısını kurmak ve işletmek ile ilgili mümessillik, acentelik alabilir, verebilir. Konusu ile ilgili olarak makine, teçhizat, ekipman ithal edebilir, satın alabilir, satabilir, bakım ve onarım yapabilir, konusu ile ilgili ihtiyaç olabilecek yazılım ithal edebilir, satın alabilir ve satabilir.
  3. Konusu ile ilgili olarak dâhili ve harici acentelik, komisyonculuk, distribütörlük, temsilcilik, toptancılık, perakendecilik, ithalat, transit ticaret, geçici ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunabilir, Türkiye içinde ve dışında başka kişi ve kuruluşları temsilci, dağıtımcı ve acente olarak tayin edebilir.
  4. Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için yasaların belirlediği sınırlar çerçevesinde yerli ve yabancı benzeri şirketler ile ortaklıklar kurabilir, izin, imtiyaz, ruhsat, know-how, patent ve lisans sözleşmeleri yapabilir, konusu ile ilgili faaliyetler için ihtira haklarını, beratlarını, endüstriyel dizayn, model, resim ve ticaret unvanlarını, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış markaları devir alabilir, gerekirse bunları kısmen veya tamamen başkalarına devir edebilir, teminat olarak gösterebilir, kiraya verebilir.

TOPLU SMS NEDİR?
TOPLU SMS FİYATLARI
TOPLU SMS NASIL YOLLANIR?
STH Lisansı nasıl alınır?
TOPLU MESAJ NE İÇİN KULLANILIR?
TOPLU SMS KANUNU 2015
TOPLU SMS BAYİLİĞİ
1 MAYIS KANUNU ve İZİNLİ VERİTABANI
Dernek Toplu Mesaj